Už 13 let s vámi

Už 13 let s vámi

Technimax 13 let

Dnešní den je pro nás výjimený, a to zejména tím, že je tomu pesn 13 let ode dne vzniku spolenosti Technimax s.r.o. Za tu dobu jsme mnohé vyzkoušeli, mnohému se nauili a u mnohého jsme museli zjistit, že to nefunguje, abychom se posunuli dál.Tam, kde dnes jsme, jsme díky vám a víme, že díky vám se budeme i nadále posunovat. Smujeme za vyššími standardy, lepší kvalitou zboží i služeb a garancemi, na které se mžete spolehnout. Dny, kdy byla repasovaná výpoetní technika jen levným kusem železa, jsou nenávratn pry, a to je jedin dobe.


Dkujeme dárkem

Abychom vám podkovali za vaši píze, máme pro vás zvláštní dárek. Celý den dnes mžete objednávat prodloužení záruky z konfigurátoru k jakémukoliv zboží, a nic za to neplatit. Staí klasicky objednat, pidat prodloužení záruky a do poznámky k objednávce napsat heslo „výroí“. My vám pak pi jejím zpracování nastavíme cenu za prodlouženou záruku na 0 K.Akce platí pouze na zboží objednané dnes, 15.9.2016. Netýká se komisního prodeje a neplatí pro zákazníky, kteí u nás mají nezaplacené faktury po splatnosti.


Vybrat zboží a prodloužit záruku až
na 37 msíc zdarma