Garance kvality stolních počítačů Dell OptiPlex a Precision

Garance kvality stolních počítačů Dell OptiPlex a Precision


Garance kvality PC
  1. Kryty mohou obsahovat pouze drobné vlásečnicové škrábance, avšak žádné výrazné hluboké vrypy
  2. Kryty nejsou mechanicky deformované, ani není jakkoliv změněn jejich tvar v důsledků pádu nebo nárazu
  3. Plastové části krytu neobsahují žádné praskliny
  4. Pro připojení externích zařízení jsou všechny porty bez jakéhokoliv poškození
  5. Žádné chybějící nožičky nebo šroubky skříně
  6. Žádné chybějící záslepky skříně
  7. Pevný disk, který je považován za nejporuchovější část počítačů, testujeme do hloubky a garantujeme, že splňuje řadu kvalitativních parametrů. Nestačí, aby byl funkční, ale zaručujeme, že disk není na konci své životnosti. Garantujeme, že hodnoty Reallocated Sector Count, Seek Error Rate, Spinup Retry Count, Reallocation Event Count, a Current Pending Sector Count jsou nulové. Dále sledujeme hodnotu Power-On Time Count. Pokud je tato hodnota vyšší, disk vyřazujeme a nahrazujeme jiným, a to i v případě, že disk nevykazuje žádnou vadu. U pevných disků sledujeme také řadu dalších hodnot, které nám dávají lepší představu o kondici disku.

Kontrolou kvality vyřazujeme 17 %

Přibližně 17 % stolních počítačů Dell OptiPlex a Precision od dodavatelů vyřazujeme právě kvůli kosmetickým vadám a horšímu stavu disků, které se tváří jako funkční, ale našim podrobným testem neprojdou. Likvidace tohoto zboží nás stojí spoustu peněz, které musíme započítat do ceny prodávaných produktů. Je tedy pochopitelné, že naše prodejní cena může být někdy o něco vyšší, než je cena u konkurence. My však věříme, že nechcete do firmy nasazovat za každou cenu levné zboží bez přesně daných kvalitativních parametrů.

Grafickým stanicím věnujeme zvláštní pozornost

Grafické stanice Dell Precision jsou specifické vysokým výkonem a silnou grafickou kartou, protože se od nich očekává vysoké zatížení. Z tohoto důvodu u nás tyto stroje procházejí navíc speciálním testem při vysoké zátěži, kdy sledujeme teploty a výstupní parametry při plném výkonu. I když stanice projde standardním testem, může při dlouhodobé práci na maximální výkon vykazovat chyby. Díky námi prováděné simulaci vám můžeme garantovat, že i při extrémní zátěži bude váš Precision opravdu spolehlivý.

Tato zařízení jsou výrobcem konstruována právě na vysokou zátěž, a i když je stroj použitý, musí nejnáročnější úlohy splnit. Na segment grafických stanic Precision se zaměřujeme několik let a čerpáme z dlouhodobých zkušeností.

Chybějící části doplňujeme

Při hromadné manipulaci, stěhování a přepravě stolních počítačů jsou extrémně namáhány gumové nožičky ve spodní části skříně. Může tak docházet k jejich poškození nebo dokonce odpadnutí. V tomto případě se může počítač na stole kolíbat, nebo dokonce poškodit desku stolu. Všechny nožičky proto kontrolujeme, poškozené měníme a chybějící doplňujeme.

Grafické karty a další doplňující karty, které uživatel z různých důvodů demontuje, způsobí, že v zadní části krytu počítače zůstane volný otvor, který nejen působí nevzhledně, ale má i negativní vliv na cirkulaci vzduchu a chlazení. Výrobce investuje obrovské peníze do vývoje a testování proudění vzduchu a předpokládá, že záslepky nejsou demontovány. Víme, že většina prodejců tento detail neřeší, ale nám na správném proudění, a tedy i chlazení vašeho počítače záleží, a proto chybějící záslepky nahrazujeme novými. Garantujeme vám tedy, že každý počítač z naší nabídky obdržíte se všemi záslepkami, bez prázdných otvorů.

Volíme raději vyšší kvalitu než co nejnižší cenu

Myslíme, že správný hospodář pořizuje levnou (repasovanou) techniku ve výborné kondici a kvalitě, s výkonem nutným právě pro zvládnutí potřebných aplikací. Sami si odpovězte, jaké používáte aplikace, tedy jaký výkon vám skutečně stačí a jak je pro vás důležitá kvalita a spolehlivost vybavení u vás ve firmě.

Víme, že jiní dodavatelé „jdou po ceně“ a snaží se všechno nakoupené zboží prodat, „však on to zákazník případně vyreklamuje…“. My po vás ale nechceme, abyste zboží vraceli, vyměňovali nebo za nás kontrolovali. Proto preventivně vyřazujeme i kusy, které by vám mohly v budoucnu způsobit nějaké potíže, nebo jejich kryt nepůsobí svěže, ale velmi opotřebovaně. Některé více opotřebované kryty počítačů necháváme znovu lakovat.

I přesto je potřeba pamatovat na to, že nakupujete zboží použité, nikoliv nové.


Seek Error Rate znamená počet chybných seeků (přemísťování hlavy nad stopu plotny).
Spinup Retry Count znamená počet opakovaných pokusů o roztočení ploten.
Reallocation Event Count znamená počet sektorů k přealokování (1 sektor = 512 byte).
Current Pending Sector Count znamená počet sektorů, jejichž stav je podezřelý. Po spuštění diagnostických utilit bývá obvykle použití sektoru zakázáno a tento nahrazen jiným sektorem ze záložní oblasti. Current Pending Sector se proto vynuluje a o stejnou hodnotu vzroste Reallocated Sector Count.
Power-On Time Count znamená počet odpracovaných provozních hodin. V Raw je počet uběhnutých časových jednotek, což u některých disků bývá počet hodin (v hex), u jiných to ale mohou být např. pětiminutové intervaly.