Elektronická evidence tržeb

Elektronická evidence tržeb


Elektronická evidence tržeb

Nový zákon o elektronické evidenci tržeb (EET) doposud neprošel celým schvalovacím procesem, ale pouze prvním čtením v Parlamentu. Všechny zatím dostupné informace vycházejí ze současného znění zákona, které se může lišit od konečné verze, která nakonec ani nemusí být schválena. Nicméně vše nasvědčuje tomu, že systém povinné EET u nás uzákoněn bude, a to ve znění podobném tomu současnému.

Plánované spuštění

První plánovaná vlna těchto takzvaných e-tržeb by se měla týkat pouze oblastí ubytování, stravování a pohostinství, a to od začátku roku 2016. Druhá vlna od druhého čtvrtletí 2016 už by měla zasáhnout i maloobchod a velkoobchod dle jejich klasifikací v CZ-NACE. Kdy a jestli vůbec se EET bude týkat i dalších činností bude rozhodnuto až po prvních zkušenostech z ostrého provozu.

Evidence plateb a výjimky

Evidovat bude potřeba v podstatě všechny platby všech druhů – hotovostní, bezhotovostní převody, šeky, směnky a další. Údaje o tržbě musejí být odeslány na Finanční správu nejpozději v okamžiku uskutečnění tržby. Pro případy výpadků internetového připojení a je stanovena 48 hodinová lhůta, do níž musejí být zaznamenaná offline data o tržbách odeslána Finanční správě. V současném znění zákona je také možno udělit výjimku pro obchodníky, kteří by kvůli nutnosti připojení k internetu nemohli dále fungovat (například pokud se prodejní místo nachází mimo oblast pokrytí). Ti by pak měli data odesílat nejpozději do pěti dnů od provedení tržby.

Princip fungování a potřebné vybavení

Dell OptiPlex AIO 780Princip elektronické evidence tržeb je v podstatě jednoduchý. Zákazník zaplatí obchodníkovi, obchodník odešle údaje o tržbě Finanční správě, Finanční správa obchodníkovi obratem odešle unikátní kód platby, obchodník vytiskne doklad o zaplacení s tímto kódem a předá jej zákazníkovi. Nejtěžší práci tedy budou muset odvést servery Finanční správy, na které bude každý den odesíláno obrovské množství požadavků. Investice však čeká i mnohé prodejce, kteří budou muset aktualizovat svůj účetní software, popřípadě nakoupit i nový hardware a pořídit internetové připojení. Dobrou zprávou ale je, že nebude potřeba utrácet přemrštěné částky za specializovaná pokladní zařízení. Vystačíte si s obyčejným kancelářským počítačem, který bude připojený k internetu, bude mít požadovaný software a bude k němu připojena tiskárna na účtenky. Nejen, že v případě nákupu repasovaného počítače bude toto řešení levnější, ale zároveň pro svůj obchod získáte klasický počítač, na kterém mimo elektronické evidence tržeb budete moci dělat i cokoliv jiného.

V některých okolních zemích EU již elektronická evidence tržeb delší dobu funguje a na první pohled se zdá, že by mohla fungovat i u nás. Jestliže se na přicházející změny chcete předem připravit, vybavte se repasovaným počítačem na EET již nyní.