I letos pomáháme tam, kde je potřeba

I letos pomáháme tam, kde je potřeba

Doufám, že jste zaznamenali naši iniciativu pomáhat všude tam, kde je potřeba. Pokud ne, rádi bychom vám ji představili.

Žádostí a dotazů o dar je mnoho, ale my se zaměřujeme pouze na podporu neziskových projektů, které lidé z naší firmy osobně znají nebo s nimi mají nějakou zkušenost. Vyhýbáme se neziskovým organizacím, které dále prostředky přerozdělují. Tato činnost je někdy velmi neefektivní a ke konečnému příjemci se dostává jen část darovaného příspěvku. Vždy darujeme peníze jen na konkrétní „věc“ a konkrétním lidem.

Pro rok 2019 jsme na základě výsledků z roku 2018 rozdělili celkem 125 055 Kč.

  • Financovali jsme mimo jiné nákup MBJ20 Transkutánního bilirubinometru, což je ruční přístroj používaný ke klinickému vyšetření dětské žloutenky. Přístroj stanovuje koncentraci bilirubinu neinvazivně a výsledky testů jsou okamžité (rychlé a bezbolestné vyšetřování dětí).
  • Dále jsme přispěli částkou 15 000 Kč na vybavení školy a dětské skupiny Galimatyáš, protože věříme, že výchova a vztah ke kultuře má smysl.
  • Částkou 10 000 Kč jsme podpořili Sbor Bratrské jednoty baptistů v Šumperku, kde financujeme obnovu vybavení klubovny, která slouží především pro děti a mládež.
  • Dále jsme pomohli financovat léčbu a adaptaci dvou hendikepovaných dětských pacientů, kteří by si nemohli díky složité sociální situaci svých rodin službu dovolit. Projekt zajišťuje a plně garantuje nezisková organizace Pontis.

Jsme si vědomi, že naše role ve společnosti je nezanedbatelná a už před lety (příspěvky 2018 a 2017) jsme se rozhodli vždy poměrnou část zisku takto věnovat potřebným. Vězte, že svým nákupem u nás vždy podpoříte někoho, komu tento příspěvek opravu pomůže. Často se jedná o lidi, kteří by bez této pomoci nemohli dosáhnout na to, co opravdu potřebují. I za ně vám tímto děkujeme a doufáme, že nám i do budoucna zachováte svou přízeň. Na našem blogu najdete mimo jiné i náš závazek dělit se o část zisku s potřebnými.