Jak životní prostředí ušetřeno bylo

Jak životní prostředí ušetřeno bylo

Jakožto zodpovědná firma dbáme na zajištění sběru a recyklace vyřazeného elektra. Společnost, se kterou za tímto účelem spolupracujeme, nám poslala zajímavé vyčíslení úspor, kterých jsme dle objemu recyklované techniky naší společností za rok 2016 dosáhli.

Za rok 2016 jsme tedy uspořili:

  • 710 MWh elektrické energie
  • 2713 m3 vody
  • 50478 l ropy
  • 13 t primárních surovin

Dále jsme dle vyjádření společnosti snížili emise skleníkových plynů o více než 130 tun CO2 ekv. a produkce nebezpečných odpadů byla snížena o 562 tun.

To jsou zajímavá čísla, nad kterými se někteří s uznáním pozastaví, zatímco jiní spíše pousmějí. Vše je odvozeno z tabulek společnosti, která sběr a recyklaci provádí.

Nicméně když se zamyslíme nad úsporou nejen recyklací nefunkčního elektra, ale také nad samotným principem naší činnosti, tedy repasováním a opětovným uváděním techniky do oběhu, věřím, že to má opravdu smysl. Proč vyhazovat starší kvalitní techniku a pro uspokojení poptávky vyrábět novou levnou, když stačí původní repasovat? A mnohdy je výsledek ještě lepší.

Jsme rádi, že i vy jste si k nám našli cestu a jste s naší prací spokojeni  – ať už je to z důvodu kvalitní techniky, spolehlivých služeb, nebo třeba ekologického smýšlení. Za vaši podporu děkujeme a těšíme se na pokračující spolupráci.

Repasované počítače Dell Repasované notebooky Dell