Kde jsme letos pomohli

Kde jsme letos pomohli

V roce 2015 jsme si stanovili cíl, že každý rok podpoříme něco, co má smysl. Něco, co pomáhá a dělá svět lepším místem. A jelikož si nedáváme cíle jenom tak, rozhodli jsme se následující rok podpořit sdružení Šance, kterému jsme věnovali částku 100 000 Kč. Více se o tom můžete dozvědět v tomto článku.

Nicméně uběhl další rok a bylo na nás vybrat, koho podpoříme letos. Výběr to byl těžký, dokonce tak těžký, že jsme se rozhodli podpořit těchto organizací hned několik. Dohromady jich bylo 6.

Lano, z.s.

Mezi nimi například organizace Lano, z.s., kterou jsme se rozhodli finančně podpořit částkou 5000 Kč na pobyt pro děti ve věku 12 až 15 let s cílem vzbudit v nich jistý vztah ke sportu a pohybovým aktivitám obecně.

Bull Azyl, z.s.

Druhý na pořadníku byl útulek nesoucí název Bull Azyl, z.s., kde jsme na nákup krmiva a veterinární ošetření pro psy, kteří v útulku přebývají, věnovali 10 000 Kč.

ORDINACE POSPÍŠIL, s.r.o.

Ne všichni hrdinové nosí kápi a masku, přesto zachraňují lidské životy. Mezi tyto hrdiny patří organizace ORDINACE POSPÍŠIL, s.r.o., kde jsme částkou 20 000 Kč přispěli na život zachraňující přístroj PRIMEDIC HeartSave PAD, což je externí defibrilátor sloužící k uskutečnění srdečního výboje.

HANA, společnost dětských lékařů s.r.o.

A u hrdinů zůstaneme. Lidské životy, zejména ty mladé, totiž zachraňuje i HANA, společnost dětských lékařů s.r.o., kterým jsme částkou 30 000 Kč dopomohli zakoupit defibrilátor SAMARITAN 350P, což je opět přístroj potřebný k uskutečnění srdečního výboje.

Honzík Varmuža

Spinální svalová atrofie je nemoc postihující přední rohy míšní a často i motorická jádra hlavových nervů. Jedná se o nemoc vrozenou, při níž dochází k postupnému ubývání svalstva, což výrazně omezuje schopnost pohybu obecně. Může mít za následek dechovou nedostatečnost, která může být smrtelná.

Touto nemocí trpí i sedmiletý Honzík Varmuža ze Šumperka. Aby s touto nemocí mohl bojovat, musel by podstoupit nákladnou léčbu v zahraničí, konkrétně v Belgii. A jelikož nám osud malého Honzíka nebyl lhostejný, rozhodli jsme se mu na tuto léčbu přispět částku 30 000 Kč.

Mateřská školka Borůvka

Děti o něco mladší, než je Honzík, navštěvují Mateřskou Školku Borůvka. Té jsme darovali částku 10 000 Kč za účelem nákupu hraček dětem předškolního věku.

V souladu s chodem firmy je však navyšování cílů, a proto jsme se rozhodli si zvolit jako předsevzetí do dalších let, přispět každým rokem alespoň 2 % ze zisku, abychom tak pomáhali ještě více.

I díky vám jsme schopni věnovat peníze potřebným a toto číslo každoročně navyšovat. Děkujeme.

A kam byste přispěli vy?