Uživatel: Nepřihlášený
Kategorie produktů
Produktové řady
Hlavní strana / Duševní vlastnictví

Duševní vlastnictví

Proč

Naším cílem je zajistit našemu zákazníkovi maximální množství informací tak, aby si mohl vybrat pro něj nejvhodnější repasovaný počítač, notebook, tiskárnu nebo LCD monitor.

Svým rozsahem a hloubkou informací je eshop www.technimax.cz a www.technimax.sk unikátní serverem, kde se o nabízených produktech dozvíte téměř vše.

Veškeré popisy výrobků, fotogalerie i videogalerie na stránkách www.technimax.cz a www.technimax.sk jsou zpracovávány našimi zaměstnanci výhradně pro společnost Technimax s.r.o.

Co se nám nelíbí

Bohužel se setkáváme s prodejci, kteří zcela neeticky a protiprávně kopírují zpracované informace k výrobkům. Od 1.1.2014 jsme se proto rozhodli, že budeme tvrdě postupovat proti tomuto bezohlednému a protiprávnímu jednání.

Pokud jste nalezli jakýkoliv identický popis výrobku na jiné webové stránce, kontaktujte nás prosím.

Právní upozornění

Obsah webových stránek www.technimax.cz a www.technimax.sk i jednotlivé jejich prvky (zejména webdesign, popisy výrobků, fotogalerie a videogalerie) jsou právně chráněny, zejména zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 40/2009 Sb., trestním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku webových stránek www.technimax.cz a www.technimax.sk bez výslovného souhlasu společnosti Technimax s.r.o. je protiprávní, porušující práva společnosti Technimax s.r.o. k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání.

Proti každému, kdo neoprávněně užije obsah a/nebo prvek webových stránek www.technimax.cz a www.technimax.sk, je společnost Technimax s.r.o. oprávněna domáhat se zejména následujících nároků:

  • odstranění závadného stavu, tzn. zákazu užívání neoprávněně užitého obsahu a/nebo prvku z webových stránek www.technimax.czwww.technimax.sk
  • náhrady škody, a to jak škody skutečné, tak ušlého zisku
  • vydání bezdůvodného obohacení
  • poskytnutí přiměřeného zadostiučinění, případně i ve finanční rovině
  • náhrady veškerých nákladů spojených s vymáháním výše uvedených nároků, které mohou dosáhnout řádů statisíců Kč (náklady na právní zastoupení, soudní poplatky, apod.).

Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku webových stránek www.technimax.cz a www.technimax.sk může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody.

Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku webových stránek www.technimax.cz a www.technimax.sk zájem, kontaktujte nás.

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.