Likvidace obalů

Likvidace obalů – Technimax

Plníme zákonnou povinnost

Naše společnost je pod číslem EK-R00030157 zapojena do systému EKOKOM, čímž plní svou povinnost dle zákona č.477/2001Sb o zpětném odběru a využití obalů.
Tímto přispíváme prostřednictvím poplatků na činnost systému pro recyklaci obalového materiálu.

Za obaly námi uvedené na trh hradíme poplatky dle aktuálního sazebníku. Poplatky jsou zahrnuty již v ceně zboží a naše zákazníky nezatěžují. Všechny ceny uvedené v cenících, e-shopu a letácích jsou konečné a o uvedený poplatek je již nenavyšujeme. Tento princip je součástí Fair-play strategie, kterou naše společnost ctí.

V tomto ohledu jsme prošli kontrolním auditem, jehož výsledky prokázaly řádné plnění povinností daných zákonem.

Najde se ale mnoho dovozců repasované techniky, hlavně těch menších, kteří své zboží expedují v nových obalech a poplatky nehradí. Pokud si nejste jisti, můžete si partnera jednoduše prověřit ve veřejné databázi. Chybí váš partner v seznamu? Je nespolehlivý? Okrádá recyklační systém? Bude okrádat vás? To jsou otázky, které byste si měli pokládat vždy, když chcete s někým spolupracovat.

Více informací můžete získat na stránkách sytému Ekokom.

Obaly v praxi

V reálném provozu používáme nový obalový materiál a pro vzniklý odpad z nepoužitých obalů máme zavedeny třídící nádoby, které jsou sváženy externí firmou, a obsah předáváme k ekologické recyklaci.

Bereme ekologii vážně!