Garance kvality notebooků Dell Latitude a Precision

Garance kvality notebooků Dell Latitude a Precision


Garance kvality PC

Díky své mobilitě jsou notebooky Dell Latitude a Precision velmi často přenášeny a nejvíce trpí pří pádech, nárazech nebo jiných destruktivních mechanických vlivech. Udržet skvělou kondici u těchto zařízení je nejtěžší, a tedy i nejnákladnější. Přesto u každého kusu notebooku garantujeme splnění následujících bo­dů:

  1. LCD displeje jsou bez jakýchkoliv vad. Nenajdete na nich škrábance, otlaky, vadné pixely, špinky (drobná smítka pod stínítkem), bílé skvrny nebo jakékoliv jiné vady zobrazení.
  2. Kryty mohou obsahovat pouze drobné vlásečnicové škrábance, avšak žádné výrazné hluboké vrypy
  3. Pro připojení externích zařízení jsou všechny porty bez jakéhokoliv poškození
  4. Šasi (kryt) notebooku není naražený ani prasklý
  5. K notebookům dodáváme pouze originální a bezpečné adaptéry Dell
  6. Nejenže bude notebook zcela bez samolepek a štítků, bude i dokonale čistý a ošetřený desinfekcí tak, abyste nemuseli přemýšlet nad tím, kdo notebook před vámi používal. Podle průzkumů se na nečištěné klávesnici vyskytuje více nečistot než na běžném WC.
  7. Žádné chybějící nožičky nebo šroubky krytu
  8. Pevný disk, který je považován za nejporuchovější část notebooků, testujeme do hloubky a garantujeme, že splňuje řadu kvalitativních parametrů. Nestačí, aby byl funkční, ale zaručujeme, že disk není na konci své životnosti. Garantujeme, že hodnoty Reallocated Sector Count, Seek Error Rate, Spinup Retry Count, Reallocation Event Count, a Current Pending Sector Count jsou nulové. Dále sledujeme hodnotu Power On time Count. Pokud je tato hodnota vyšší, disk vyřazujeme a nahrazujeme jiným, a to i v případě, že disk nevykazuje žádnou vadu. U pevných disků sledujeme také řadu dalších hodnot, které nám dají lepší představu o kondici disku.

Kontrolou kvality vyřazujeme 24 %

Přibližně 24 % notebooků od dodavatelů vyřazujeme kvůli kosmetickým vadám a horšímu stavu disků, které se tváří jako funkční, ale našim podrobným testem neprojdou. Náklady na pořízení, testování a likvidaci tohoto potencionálně problematického zboží jsou obrovské, a proto je musíme započítat do ceny prodávaných produktů. Je tedy pochopitelné, že naše prodejní cena použitých notebooků může být o něco vyšší než cena u konkurentů.

My přesto věříme, že nechcete do firmy nasazovat za každou cenu levné zboží bez přesně daných kvalitativních parametrů. Jsme přesvědčeni, že i když je vyřazování více opotřebených nebo potencionálně vadných kusů velmi drahé, vy případnou vyšší cenu notebooku přijmete, a to díky výborné kondici šasi a menšímu procentu závad kusů, které se do prodeje dostanou.

Zvláštní péče notebookům Precision

Notebooky Dell Precision jsou specifické vysokým výkonem a silnou grafickou kartou, protože se od nich očekává vysoké zatížení. Z tohoto důvodu u nás tyto stroje procházejí navíc speciálním testem při vysoké zátěži, kdy sledujeme teploty a výstupní parametry při plném výkonu. I když stanice projde standardním testem, může při dlouhodobé práci na maximální výkon vykazovat chyby. Díky této simulaci vám můžeme garantovat, že i při extrémní zátěži bude váš Precision opravdu spolehlivý.

Tato zařízení jsou výrobcem konstruována právě na vysokou zátěž, a i když je stroj použitý, musí nejnáročnější úlohy splnit. Na segment grafických stanic Precision se zaměřujeme několik let a čerpáme z dlouhodobých zkušeností.

Všechny nožičky a šroubky v pořádku

Při hromadné manipulaci, stěhování a přepravě notebooků jsou extrémně namáhány gumové nožičky ve spodní části krytu. Může tak docházet k jejich poškození nebo dokonce odpadnutí. V tomto případě se může notebook na stole kolíbat, nebo dokonce poškodit desku stolu. Všechny nožičky proto kontrolujeme, poškozené měníme a chybějící doplňujeme.

Při opravě nebo změně konfigurace notebooku je potřeba většinou demontovat některý z krytů. Pokud tuto činnost provedl předchozí uživatel neodborně, mohou v šasi notebooku šroubky chybět, nebo mohou mít poškozené hlavy. Určitě vás naštve, když se vám nedaří povolit šroubek, který má poškozenou hlavu. Proto vždy šrouby kontrolujeme a poškozené měníme.

Pouze originální adaptéry Dell

Napájecí adaptéry jsou vždy součástí dodávky a velmi často jsou u některých prodejců v případě poruchy nahrazovány neoriginálními adaptéry s nižší cenou. Tyto neoriginální adaptéry mohou skýtat obrovské riziko. Je známo mnoho případů, kdy poškodily baterii notebooku, celý notebook, nebo dokonce způsobily požár. Z těchto důvodů pečlivě dbáme na kontrolu a garantujeme, že součástí dodávky notebooku je originální adaptér Dell. Neoriginální adaptéry, tzv. náhrady, mohou být lehčí (jsou „ošizené“ o některé komponenty), mohou negativně ovlivňovat obraz displeje (špatné stínění), hůře nabíjet baterii a špatně odolávat přepětím v síti.

Kontrolujte vždy, jakým adaptérem notebook Dell nabíjíte. I naši zaměstnanci mají zakázáno používat firemní notebooky s neoriginálními adaptéry. Bezpečnost a jistota bezporuchového chodu je pro nás na prvním místě, a proto dodáváme notebooky výhradně s originálními adaptéry Dell. Neoriginální adaptéry jsou často vyráběny jako věrná kopie těch originálních, mají stejnou barvu i identický tvar, chybí jim jen označení „Dell“.

I přesto je potřeba pamatovat na to, že nakupujete zboží použité, nikoliv nové.


Reallocated Sector Count znamená počet přemapovaných sektorů z původní do záložní oblasti disku.
Seek Error Rate znamená počet chybných seeků (přemísťování hlavy nad stopu plotny).
Spinup Retry Count znamená počet opakovaných pokusů o roztočení ploten.
Reallocation Event Count znamená počet sektorů k přealokování (1 sektor = 512 byte).
Current Pending Sector Count znamená počet sektorů, jejichž stav je podezřelý. Po spuštění diagnostických utilit bývá obvykle použití sektoru zakázáno a tento nahrazen jiným sektorem ze záložní oblasti. Current Pending Sector se proto vynuluje a o stejnou hodnotu vzroste Reallocated Sector Count.
Power-On Time Count znamená počet odpracovaných provozních hodin. V Raw je počet uběhnutých časových jednotek, což u některých disků bývá počet hodin (v hex), u jiných to ale mohou být např. pětiminutové intervaly.