Pomáháme tam, kde je to potřeba

Pomáháme tam, kde je to potřeba

I letos platí náš závazek věnovat 2 % ze zisku na veřejně prospěšné projekty, které pomáhají zlepšovat život a prostředí kolem nás. Náš úspěch je hlavně vaše zásluha. Za to vám upřímně děkujeme. Protože se chceme o úspěch dělit s potřebnými, rozdělili jsme letos 175 000 Kč mezi projekty, které lidé z naší firmy vybrali. Budeme rádi, když nám zůstanete věrni i nadále, a my tak budeme moci příští rok rozdělit ještě více mezi ty, kteří to opravdu potřebují.

Příjemce daru

Účel daru

Michaela Brixová

Na nákup zdravotních pomůcek pro dívku s poškozeným zrakem. Zranění si způsobila při sportovní činnosti jako dobrovolná hasička.

Lano, z.s.

Na projekt pro děti ve věku 7 až 14 let s názvem „sobota bez televize“.

Nadace Jakuba Voráčka

Příspěvek na nákup elektrického invalidního vozíku paní Kornecké z Ostravy na základě doporučení nadace.

Mateřská škola Borůvka

Vzdělávací pomůcky pro děti.

Dominik Kurek

Dominik trpí velmi vážnými onemocněními: mutace v GRIN1, epileptická encefalopatie, těžká mentální retardace centrální spastická kvadrupareza s axialní hypotonií, dystonický syndrom. Příspěvek je na pomůcky a lázeňský pobyt.

Amálie Ježková

Amálie trpí nemocí ichtyóza typu harlekyn a pro život nutně potřebuje drahé krémy a masti, které pomáhají její kůži udržovat v lepším stavu.

Vít Rozehnal

Přístroj na rychlé měření moči u akutních případů dětí. Rychlá diagnóza pomáhá u vážných případů účinnější léčbě.

Lesní Školka Nový Malín

Příspěvek na lyžařský výcvik.


Pošlete nám tip, kde bychom mohli příště pomoci