I letos pomáháme tam, kde je potřeba

I letos pomáháme tam, kde je potřeba

Doufáme, že jste zaznamenali naši iniciativu pomáhat tam, kde je potřeba. Pokud ne, rádi bychom vám ji představili.

Žádostí a dotazů o dar je mnoho, ale my se zaměřujeme pouze na podporu neziskových projektů, které lidé z naší firmy osobně znají nebo s nimi mají nějakou zkušenost. Vyhýbáme se neziskovým organizacím, které dále prostředky přerozdělují, protože to je někdy velmi neefektivní a ke konečnému příjemci se dostává jen část darovaného příspěvku. Proto vždy darujeme peníze jen na konkrétní „věc“ a konkrétním lidem.

Na základě výsledků z roku 2020 jsme v roce 2021 rozdělili celkem 138 750 Kč.

  • Financovali jsme mimo jiné nákup 3 tabletů pro 1. ZŠ Šumperk, pořízení SW pro ambulanci dětského lékařství, dále jsme spolufinancovali pro paní Drahoslavu Stehlíkovou vybavení typu oxygenátor a odsávací katetry.
  • Přispěli jsme také částkou 15 000 Kč na vybavení školy a dětské skupiny Galimatyáš, protože věříme, že výchova a vztah ke kultuře má smysl.
  • Částkou 10 000 Kč jsme podpořili lesní školku Nový Malín, kde financujeme opravu jurty.
  • Částkou 30 000 Kč jsme podpořili zlepšení léčebných podmínek dětského pacienta Marka Milera.

Jsme si vědomi, že naše role ve společnosti je nezanedbatelná a už před lety (příspěvky 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 a 2015) jsme se rozhodli vždy poměrnou část zisku takto věnovat potřebným.

Vězte, že svým nákupem u nás vždy podpoříte někoho, komu tento příspěvek opravu pomůže. Často se jedná o lidi, kteří by bez této pomoci nemohli dosáhnout na to, co opravdu potřebují. I za ně vám tímto děkujeme a doufáme, že nám i do budoucna zachováte svou přízeň. Náš závazek dělit se o část zisku s potřebnými z roku 2015 najdete zde.

Celkem jsme už přispěli 783 805 Kč.

Vyberte si techniku, která pomůže vám i ostatním